Rekisteri- ja tietosuojaseloste

by Talentree

Verkkosivujen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme verkkosivustomme käyttäjiltä.

Päivitetty 4.2.2022.

1. Rekisterin pitäjä

pioni&poimulehti Ky

Minna Canthin katu 43, 70110 Kuopio

Y-tunnus: 2879349–5

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Asiakasrekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Anne Sallinen, kukkapuoti@pionijapoimulehti.fi, 0504334066

3. Rekisterin nimi

pioni&poimulehden asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasyhteydenpito. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena

on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja. Henkilötietoja kerätään

rekisteröidyiltä itseltään.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottolomakkeen tietosisältö määräytyy asiakkaan itse täyttämien tietojen pohjalta.

Tietoja voivat olla:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Lomakkeen kautta saapuva tieto tallentuu pioni&poimulehden sähköpostijärjestelmään ja/tai

sähköiseen ajanvarausjärjestelmään.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Saamme käyttäjän henkilötietoja käyttäjältä itseltään sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen

sekä sivustolla olevan ajanvaraus-/ilmoittautumisjärjestelmän, Vellon, kautta.

7. Tietojen siirrot ja luovutus EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja

vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröidyn oikeudet ovat:

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

• Oikeus tietojen oikaisemiseen

• Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

• Vastustamisoikeus

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä

jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty

tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot

suojataan asianmukaisesti tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli rekisteritietoja säilytetään palvelimilla,

niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan

asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään

luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

Login

Lost your password?